Daghøjskole, natlogi og jobformidling skal hjælpe hjemløse ud af fattigdom

Med undervisningsforløb og handlekraftig indsats lancerer Frelsens Hær fra 1. oktober et fattigdomsreduktionsprojekt. Målet er at hjælpe udsatte grupper væk fra livet på gaden til tag over hovedet og fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen iværksættes i Frelsens Hærs værested Pakhuset på Christianshavn og støttes med 6.626.250 kroner fra Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede via Socialstyrelsen.

Det danske samfund kan for udenlandske hjemløse med lovligt ophold og andre udsatte, opleves som en jungle af ujævnheder og ulige vilkår, som de kan have svært ved at navigere i. På samme måde kan håbet om at finde ind på arbejdsmarkedet forekomme uopnåeligt.

Derfor har Frelsens Hærs værested Pakhuset på Christianshavn med støtte fra Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) taget initiativ til et projekt, der gennem undervisning og jobformidling vil guide hjemløse ind i samfundet og ud af et liv i fattigdom.

I alt 180 ‘praktikanter’, som de kaldes, vil over de næste to et halvt år få mulighed for at blive en del af projektet, der indledes fra 1. oktober i år. 20 deltagere vil blive visiteret til projektet hvert kvartal, hvor de udover en seng at sove i, tilbydes to ugers daghøjskole og via et træningsforløb klædes på til at kunne få og fastholde et job.

Leder af Pakhuset, Arno Steen Andreasen, forklarer, at der er tale om et fattigdomsreduktionsprojekt, hvorfor arbejdsevne er påkrævet for at blive visiteret.

– Hvor mange nødherberg udelukkende må hjælpe de svageste af de svageste, så kommer vi til at hjælpe de svage, men som er stærke nok til at arbejde, siger han.

Til at bistå med den del hyres en jobkonsulent, som vil kontakte virksomheder og formidle jobkontakt, ligesom gode samarbejdspartnere som Hjemløseenheden, Psykologisk gadeplansteam, Sundhedsteamet og andre naturligt vil blive inddraget.

 

Tilbud om sociale arrangementer

Projektet lejer sig ind i lokaler under herberget Hørhuset, hvor deltagerne vil overnatte i sovesal. Her vil de også blive involveret i funktioner som rengøring, madlavning og tøjvask – gøremål, der tjener som botræning og gør dem i stand til at klare en fremtid i egen bolig.

Under forløbet vil der også blive arrangeret højskolelørdage med mulighed for at deltage i sociale arrangementer, koncerter og lignende. Ligesom det er håbet at kunne skabe et tilbud om en ugentlig andagt eller et bibelstudieforløb på engelsk for dem, der ønsker det.

Arno Steen Andreasen oplyser, at projektet er for både mænd og kvinder.

– Det er vigtigt for os, at vi tilbyder et trygt miljø for alle, også kvinder og minoritetsgrupper, som til tider er utrygge når de sover på herberg, understreger han.

Bevillingen til projektet lyder på i alt 6.626.250 kroner fra FEAD, som formidles via af Socialstyrelsen.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.