Dansk millionstøtte til Frelsens Hærs udviklingsprojekt i Bangladesh

Dansk hjælp til selvhjælp skal forbedre forholdene for sundhed, ernæring og langbrug i forarmet landdistrikt i Bangladesh.

Et nyt udviklingsprojekt vil give fattige husstande i Satkhira i det Sydvestlige Bangladesh større fødevaresikkerhed og selvforsørgelse. Bag projektet står Frelsens Hær med støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMU).

 

Knap en million kroner har DMU doneret til projektet, der hedder Kalaroa Livelihood Security and Community Capacity Development (Udvikling af fødevare- og indkomstsikkerhed i lokalsamfundet i Kalaroa).

Primus motor bag realisering af projektet er Frelsens Hærs fundraising- og marketingchef Pavla Lydholm.

Konkret er målet med projektet at øge befolkningens viden om moderne landbrugsteknologi gennem uddannelse og på den måde øge produktionen i området.

Hensigten er desuden at styrke 15 lokale selvhjælpsgrupper og deres medlemmer, således at der udvikles en selvstændig samfunds- og fællesskabsbaseret organisation.

Et mål er endvidere at skabe øget forståelse for samfundsrelevante emner som tidlige ægteskaber, menneskehandel og vold i hjemmet. Et resultat, der skal opnås gennem uddannelse og bevidstgørelse – i håb om at kunne reducere disse fænomener.

Projektet indledes i april i år og vil strække sig over i alt tre år.

 

Fattigdom og uvidenhed om sundhed

Kalaroa er hovedby i det forarmede landdistrikt, Satkhira, hvis geografiske placering er med til at forstærke et uheldigt miks af fattigdom og mangel på viden om alt fra sundhed over kønsproblematikker til alternative former for jordbrug.

Mod vest grænser området således op til Indien, hvilket gør det til et yndet strøg for såvel smuglervirksomhed som menneskehandel.

Med blot 100 kilometer fra Satkhira til den indiske millionby Calcutta ender mange handlede kvinder og piger på bordeller i nabolandet. Frelsens Hær har gennem tidligere projekter udført et stort oplysningsarbejde om faren for at blive handlet, og dette aspekt indgår også i det nye projekt.

Foruden begrænsede indtægtsmuligheder er uvidenhed om sundhed, ernæring og landbrug generelt med til at fastholde samfundet i en dårlig sundhedstilstand og udbredt underernæring.

 

Projektofficer med danske rødder

Frelsens Hær i Danmark har i en årrække på forskellig vis været involveret i arbejdet i Bangladesh. Foruden støtte til konkrete projekter har flere danske officerer således i perioder været stationeret i landet.

Det sidste gælder også i forbindelse med det aktuelle projekt, hvor den danske løjtnant Heidie Bradbury er projektofficer.

Donationen på i alt 997.725 kroner er således med til at sikre fortsat dansk støtte til udviklingsarbejdet, hvilket glæder Pavla Lydholm.

– Vi er meget taknemmelige til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling for hjælpen til projektet i Bangladesh. Vi er overbevist om, at den vil gøre stor gavn hos modtagerne, siger hun.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.