Den A.P. Møllerske Støttefond donerer 20 millioner til renovering af Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård

En helt nødvendig opgradering af forholdene for beboerne på det velfungerende krisecenter sikres med en stor donation fra den A.P. Møllerske Støttefond.

Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård i Hvidovre hjælper i gennemsnit ca. 100 kvinder, børn og mænd hvert år. Det er et af de eneste krisecentre i landet, som indskriver både mænd og kvinder. For alle målgrupper gælder det, at et ophold på Svendebjerggård skal være et afsæt til et positivt vendepunkt i en sårbar livssituation.

Den store donation fra Fonden gør det muligt at ombygge og renovere 20 værelser, så alle værelser fremover får bad og toilet. For Fonden har det været afgørende, at ombygningen vil gøre det muligt at skabe et miljø med tidssvarende rammer for beboerne. Rammer som er vigtige, når det handler om at skabe den ro, som er nødvendig for, at beboerne kan komme godt videre i livet.

Svendebjerggård er et veldrevet krisecenter og fagligt meget udviklingsorienteret. Det har et vældig fint samarbejde med Region Hovedstaden og får flotte vurderinger af Det Sociale Tilsyn. Men institutionen har den store udfordring, at et flertal af værelserne ikke har eget bad og toilet.

Krisecentret som ellers er velholdt, blev bygget for knapt 70 år siden til en anden tid med andre krav til værelser, bad og toilet. I dag vægtes respekten for privat- og intimsfæren højt, hvorfor borgerne ikke skal dele bad og toiletfaciliteter med andre familier. Et behov der blev også understreget i de seneste rapporter fra Det Sociale Tilsyn.

Forstander for Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård Randi Ringgaard Christoffersen er lykkelig for donationen, som sikrer en nødvendig opgradering af beboernes værelser. Hun udtaler:

”Gode fysiske rammer er ikke luksus. De er med til at udvikle et godt miljø med et lavt konfliktniveau. Gode fysiske rammer er kapacitetsopbyggende, og ikke bare bekvemme for den enkelte borger. Det kapacitetsopbyggende ligger eksempelvis i, at den enkelte borger oplever at blive behandlet med værdighed.”

Informations- og forvaltningschef i Frelsens Hær Lars Lydholm supplerer og siger:

”Denne donation løfter forholdene for udsatte borgere på et veldrevet krisecenter og fremtidssikrer dermed den fortsatte drift for denne fremsynede institution til gavn for både borgere og ansatte. Stor tak til den A.P. Møllerske Støttefond for at prioritere denne helt nødvendige opgradering af krisecentret Svendebjerggård.”

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.