Den A.P Møllerske Støttefond giver 10,7 millioner til Familieværkstedet i Tønder

Et nyt spændende initiativ er på vej i Tønder, idet Frelsens Hær og Tønder Kommune er gået sammen om at etablere Familieværkstedet, som skal hjælpe familier, der af forskellige årsager har problemer med at få hverdagen til at fungere. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 10,7 millioner kroner til projektet.

Som sårbar og udsat familie kan det være svært at få dagligdagen til at fungere. Der kan være problemer som følge af skilsmisse, sygdom, manglende netværk, psykiske problemer, social arv og arbejdsløshed – bare for at nævne nogle af de problematikker, som kan gøre det vanskeligt at få familielivet til at hænge sammen.

Det primære formål med Familieværkstedet er at skabe et bæredygtigt familieliv for udsatte og sårbare familier. Målet er, at familierne kommer tættere på uddannelse eller job. Kendetegnet for familierne er, at det er komplekse familiestrukturer, hvor det at mangle arbejde langt fra er den eneste udfordring.

 

Unik indgang til udsatte og sårbare familier

Hos Familieværkstedet får familierne eksempelvis tilbud om jobcafé, voksencafé, mentorstøtte, tilbud om bisidder, samtaler og hjemmebesøg.

Projektet er nytænkende i dets samarbejdsform, hvor der etableres et formelt og bundet partnerskab mellem den offentlige sektor og en frivillig organisation, i dette tilfælde Tønder Kommune og Frelsens Hær.

Frelsens Hær har en unik indgang til udsatte og sårbare familier qua deres rolle som frivillig humanitær organisation i almenområdet, bl.a. i form af julehjælp.

Frelsens Hær kan med denne unikke adgang være med til at skabe brobygning til den offentlige sektor. Ligeledes har Tønder Kommune via de offentlige kanaler en bred erfaring i at opspore udsatte og sårbare familier, der behøver en lille håndsrækning, men hvor en kommunal indsats endnu er for tidligt eller ikke synes at være den bedste løsning.

Partnerskabet mellem Tønder Kommune og Frelsens Hær er baseret på at supplere hinanden med indsatser, hvor kommunen bidrager med det de er bedst til, og det samme gør Frelsens Hær.

 

Tønder Kommune og Frelsens Hær supplerer hinanden

Socialudvalgsformand Peter Christensen er meget glad for bevillingen, som betyder flere tilbud til de udsatte familier i form af rådgivning, vejledning, familieværksted og tilbud til børnene om lektiehjælp og andet.

– I Tønder Kommune har vi rigtig gode erfaringer med at arbejde tæt sammen med foreninger og organisationer for sammen at skabe flere tilbud, der på sigt kan give mere velfærd. Vi har allerede i dag partnerskaber med foreninger som Home Start, Broen, Sind, Blå Kors og andre. Her etablerer vi med Frelsens Hær et nyt partnerskab til gavn for børn og familier i vores kommune. Og med en bevilling i den størrelsesorden er der virkelig gode muligheder for at gøre en forskel for målgruppen. Så i både Socialudvalg og i Børn og familieafdelingen glæder vi os meget til at få Familieværkstedet i gang, siger Peter Christensen

Informations- og forvaltningschef i Frelsens Hær Lars Lydholm supplerer:

– I Frelsens Hær har vi stor erfaring i arbejdet med familier, der befinder sig i en udsat situation. Vi har også tidligere haft et tæt samarbejde med forskellige kommuner, men dette projekt løfter familiearbejdet og samarbejdet med en kommune til et helt nyt niveau. Vi håber og forventer, at projektet vil give ny læring, sætte familierne bedre i stand til at mestre deres liv og samtidig udvikle nye samarbejdsformer mellem en NGO og en kommune, siger Lars Lydholm.

Dette projekt løfter familiearbejdet og samarbejdet med en kommune til et helt nyt niveau.

Med afsæt i, at det enkelte menneske i videst mulig omfang gerne vil være selvhjulpen og mestre eget liv, vil et tilbud i Familieværkstedet være første skridt til hjælp til selvhjælp. Partnerskabet mellem Tønder Kommune og Frelsens Hær er baseret på at supplere hinanden med indsatser, hvor kommunen bidrager med det de er bedst til, og det samme gør Frelsens Hær. Det er nytænkende, at en kommune inviterer andre organisationer ind i deres virkefelt og er undersøgende på, hvilke måder de løser opgaven på.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.