Frelsens Hær i Tønder hjælper Ukrainske flygtninge

Danmark ventes at modtage 100.000 ukrainske flygtninge inden for kort tid. I Tønder kommune er flygtningestrømmen allerede begyndt. Frelsens Hær i byen gør, hvad de kan, for at hjælpe.

Af Regitze Bryld

Et rum med tøj og sko fra gulvet til loft. Et andet fuld af tørvarer og hygiejneprodukter, og gavekort til den lokale Rema100. Det er, hvad der venter ukrainske flygtninge, der henvender sig til Frelsens Hær i Tønder.

”Så sent som i dag havde vi en henvendelse fra en bosiddende ukrainer, der har hentet familiemedlemmer til Tønder fra Ukraine. De havde behov for tøj og mad til at fylde køleskabet,” fortæller Trine Grøn Sørensen, der er job- og familiekonsulent i Frelsens Hær, Tønder.

Trine Grøn Sørensen viser rundt i “tøjrummet”, der er fyldt med alt fra sokker til vinterfrakker.

Inden for de senest to uger, har mere end 50 ukrainere været forbi Frelsens Hærs lokaler i Tønder.

”Flygtninge er jo kommet hertil med meget lidt. Når du kun har en kuffert med dig på flugt, er det nok særligt minder, du vælger at tage med. Så de har behov for alt. Særligt får vi mange henvendelser om babyudstyr,” forklarer Trine Grøn Sørensen.

En kommune med mange herboende ukrainere

Tønder kommune havde i forvejen en stor befolkningsgruppe fra Ukraine, der typisk har fundet arbejde i landbruget. Mellem 2012 og 2021 flyttede 491 mennesker til kommunen fra Ukraine.

Ifølge regeringen skal de ukrainske flygtninge fordeles jævnt ud i de danske kommuner. Hvis antallet når de 100.000, skal en kommune på Tønders størrelse (ca. 37.000) modtage 900 flygtninge fra Ukraine.

I så fald, bliver opgaven for stor for Frelsens Hær i Tønder, der opererer indenfor et femårigt projekt kaldet ”Familieværkstedet”, støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet skal skabe job- og uddannelsesmuligheder for udsatte familier i kommunen.

”Disse mennesker er jo selvsagt udsatte, når de kommer hertil. Derfor vil de være meget velkomne her, men under det nuværende projekt, har vi ikke mulighed for at lave et særskilt projekt for flygtninge. De er dog meget velkomne til at deltage i alle de tilbud, vi har,” forklarer Trine Grøn Sørensen.

Viljen til at hjælpe er dog stor. Både blandt ansatte og frivillige i Frelsens Hær, og blandt kommunens borgere. Flere gange har Trine spurgt på Facebook, om nogle kunne undvære for eksempel en barnevogn, og ønsket er straks blevet opfyldt.

Erfaring med flygtninge

Der kommer en del flygtningefamilier fra Syrien i Frelsens Hær i Tønder. Erfaringen med at hjælpe dem, vil komme de ukrainske flygtninge til gode.

”Vi ved, hvor vigtigt det danske sprog er for integrationen. Derfor arbejder vi sammen med VUC, der kommer hver mandag og tilbyder danskundervisning. Flere af de syriske flygtninge kommer næsten dagligt, bare for at øve det danske sprog. Så den erfaring, tager vi med os til de ukrainske flygtninge,” forklarer Trine Grøn Sørensen.

Udover sproget vil de ukrainske familier også blive mødt med stor medfølelse fra et uddannet personale.

”Vi er påpasselige med, ikke at rippe op i noget, folk ikke ønsker at tale om. Derfor lytter vi meget, og lader dem fortælle, hvad de gerne vil dele med os. Så spørger vi forsigtigt ind til, hvad de tænker, de har behov for hjælp til, og fortæller dem, hvordan vi kan hjælpe dem videre,” slutter Trine Grøn Sørensen.

Døren til Frelsens Hær i Tønder står med andre ord vidt åbne for de ukrainere, der skulle have behov for hjælp.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.