Frelsens Hær i Valby har fået en hjertestarter

Hurtig hjælp er helt afgørende, når mennesker bliver ramt af hjertestop. Derfor har Frelsens Hær i Valby taget initiativ til at få opsat en hjertestarter ved indgangen ud mod Valby Langgade. Hjertestarteren er doneret af TrygFonden og er tilgængelig hele døgnet - også for lokale borgere.

I Danmark rammes cirka 4000 mennesker hvert år af hjertestop, og godt 13 procent overlever. Hvert minut tæller, og chancen for at overleve øges, hvis der ydes livgivende førstehjælp og elektrisk stød fra en hjertestarter.

Sammen med hjertestarteren fra TrygFonden fulgte således et kursus, hvor ansatte og frivillige hos Frelsens Hær i Valby blev uddannet i livreddende førstehjælp, samt i brug af hjertestarteren.


Glade for initiativet

Initiativet roses af projektchef i TrygFonden Akutindsatser, Grethe Thomas (billedet til højre), der håber på større udbredelse af hjertestartere.
– Vi er meget glade for, at Frelsens Hær i Valby har taget initiativ til at få en hjertestarter hængt op, for jo flere der hænger rundt i landet, jo større er chancen for, at der er en i nærheden, hvis uheldet er ude. Vi ved, at chancen for at overleve et hjertestop øges, hvis man får stød fra en hjertestarter, inden ambulancen når frem, så derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet til, både hvor hjertestarterne hænger, og hvordan man bruger dem, siger hun.


Kan ikke bruges forkert

Projektchefen understreger samtidig, at man ikke kan gøre skade ved brug af en hjertestarter. Den er derfor ikke kun et tilbud til folk, der har lært at bruge den.

– Når man ringer 112, bliver man guidet igennem, hvordan man bruger hjertestarteren, og man skal derfor ikke være nervøs for at tage den i brug. Der afgives kun stød, hvis hjertet ikke slår korrekt.

– Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjertestarteren. Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må aldrig tøve med at tage den i brug. Det er altid bedre at gøre noget end at forholde sig passivt, selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig i, lyder opfordringen.


Stigende interesse

Hos TrygFonden oplever man en stigende interesse for hjertestarterne, fordi mange foreninger, klubber og offentlige institutioner har fået øjnene op for den tryghed, hjertestarterne giver.
På adressen www.hjertestarter.dk kan man finde oplysninger om, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret – og altså også den nye hjertestarter hos Frelsens Hær i Valby. Det er også muligt gratis at downloade appen ’TrygFonden Hjertestart’ på iPhone, Windows og Android.


Fakta om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.