Frelsens Hær sender kondolence og udtrykker medfølelse med den kongelige familie

I et kondolencebrev, der tidligere i dag er sendt til Kongehuset, udtrykker Frelsens Hærs landsleder, oberst Hannelise Tvedt medfølelse i forbindelse med Hans Kongelige Højhed Prins Henriks bortgang. I brevet forsikres den royale familie endvidere om Frelsens Hærs forbøn.

Prins Henrik sov sent i aftens stille ind omgivet af Dronning Margrethe, Kronprins Frederik og Prins Joachim. Han blev 83 år. De sidste timer blev tilbragt på Fredensborg Slot efter få ugers indlæggelse på Rigshospitalet.

Hoffet oplyser, at Prins Henrik skal bisættes fra Christiansborg Slotskirke tirsdag den 20. februar. Efter eget ønske skal prinsen kremeres og asken spredes i de danske farvande, samt nedlægges i slotshaven på Fredensborg Slot.

Prins Henrik var en aktiv skikkelse i dansk foreningsliv. Som protektor for 67 organisationer, samt præsident, ærespræsident, formand og bestyrelsesmedlem i op mod 20 foreninger og fonde havde denne del af samfundslivet hans særlige bevågenhed.

Han var således sammen med den øvrige kongelige familie et naturligt midtpunkt, da Kongehuset i juni 2012 var vært ved et royalt haveselskab for 1000 frivillige fra hele Danmark. Et selskab, der netop blev holdt på Fredensborg Slot, og hvor Kongehuset ønskede at påskønne den uegennyttige indsats.

Frelsens Hær var repræsenteret af fem deltagere, hvoraf to blev indbudt til at sidde til bords sammen med Prins Henrik.

Med prinsens bortgang har såvel nationen, civilsamfundet og hans nærmeste mistet en vigtig ambassadør og ægte aktør.

Æret være hans minde

(Foto: Torben Eskerod).

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.