Frelsens Hærs røde containere bidrager til grøn omstilling og ‘upcycling’ af tekstil

Frem for at smide ting ud vil Frelsens Hær gerne inspirere til at genbruge. Ikke blot brugt tøj, sko og møbler, som stadig er i brugbar stand. Men også tekstilprodukter, som typisk sendes på forbrændingen.

Netop tekstilindustrien tilhører en af verdens mest forurenende, hvorfor Frelsens Hær i en årrække har udviklet nye metoder til såkaldt ‘upcycling’ – hvor nye produkter skabes ud af gamle.

Senest i form af 38 nye røde containere til indsamling af genbrugstekstil, som foreløbigt er opstillet i en række byer i det midtjyske.

Leder af transport og eksport i Frelsens Hær Genbrug Vest, Kasper Kristiansen, forklarer, at afbrænding af tekstil er en voldsom miljøbelastning, hvilket er en væsentlig del af baggrunden for det nye initiativ.

Økonomisk er der foreløbigt ikke tale om nogen guldgrube. Men håbet med de røde containere er, at de vil kunne bidrage til såvel den grønne omstilling som en positiv bundlinje.

Formålet med Frelsens Hærs genbrug er på den måde dels at forene indsatsen for et bæredygtigt miljø og dels at rejse økonomiske midler til sit sociale og åndelige arbejde.


Omdannes til klude og twist

Kasper Kristiansen oplyser, at det indsamlede tekstilaffald bliver sorteret i forskellige kategorier på Frelsens Hærs genbrugscentral i Tjæreborg.

Herfra sendes noget til Polen, hvor det omdannes til klude og twist. Andre dele sendes til videre forarbejdning i Frankrig, hvor eksempelvis nylonprodukter får nyt liv som ingredienser i virksomheder i bil- og byggebranchen.

Håndtering og eksport af det indsamlede materiale er forbundet med en række skrappe miljøkrav, som naturligvis efterleves.


 

 

 

 

 

 

 

Planer om flere containere

Potentialet for den videre udvikling vil vise sig i takt med, at et samarbejde etableres med flere kommuner, samt at forbrugere får øjnene op for de røde containere til genbrugstekstil som et alternativ til containere til brændbart.

– Indtil videre har vi opstillet de nye containere i fire kommuner i Region Midtjylland, nemlig Ikast, Holstebro, Lemvig og Skive. Planen er at øge antallet med op mod 80 yderligere containere i 2018 og 2019, siger Kasper Kristiansen.

(Foto af Kasper Kristiansen: Ikast Avis).

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.