Danskundervisning

Undervisningen foregår i Nørrebro Korps og varetages af en uddannet sproglærer. Der undervises på tre niveauer, så alle kan deltage – også selvom man lige er ankommet til Danmark.

På kurset trænes færdigheder i dansk, gennem forskellige temaer, f.eks.

  • arbejdsliv
  • børneopdragelse
  • uddannelse
  • sundhedssystemet
  • boligen
  • forskelle/ligheder på familiemønstre
  • uskrevne regler i Danmark og hjemland

Ud over undervisningen kan personalet også hjælpe kursisterne med at komme videre på sprogskole, uddannelse eller i arbejde.

Dansk for alle

Undervisningen foregår:

Niveau 1 mandag og fredag  kl. 9.30 – 12.15

Niveau 2 mandag og fredag  kl. 13.00 – 15.45

Det koster 400 kr. om måneden for at gå til dansk inklusiv undervisningsmateriale.

For tilmelding: Mød bare op eller kontakt os på tlf: 35 85 00 87

Åbningstider

Tirsdag kl. 10:00-15:00