Familiearbejdet

Danmark er et rigt land med et socialt sikkerhedsnet. Alligevel lever mange familier under trænge økonomiske kår, der især går ud over børnene. Det vil vi gerne lave om på.

Hver november måned er der mulighed for at ansøge Frelsens Hær om julehjælp. Det gør et stigende antal familier år for år. De seneste år har antallet af ansøgere derfor sat rekord igen og igen. Det er en kedelig tendens, som Frelsens Hær forsøger at ændre ved at give familierne ressourcerne til varigt at ændre deres livsbaner, for det er ikke kun på til jul, at disse familier mangler ressourcer.

Det giver den der følelse af at ”puha, jeg er altså ikke den eneste i verden, der har prøvet det”, – deltager i Familiearbejdet

Arbejdsløshed rammer hele familien

Når mor eller far mister jobbet, bliver hele familien ramt. Forskning viser, at familiens sociale liv daler i takt med økonomien. Det sker, når der ikke længere er råd til at invitere klassen til børnefødselsdag, eller til at købe en god gave til kammeraternes fødselsdag. Når man som den eneste i klassen kommer tilbage fra skoleferien, uden at kunne fortælle om ferier og udflugter, og når selv mor og fars venner ikke længere bliver inviteret over til middag, af frygt for at vise, hvordan familien bor, og fordi der ikke er råd.

Men paradoksalt nok er der behov for et netværk, for fx at komme ud på arbejdsmarkedet igen. I 2015 blev en tredjedel af alle job besat på baggrund af netværk, ifølge Danmarks Statistik. Frelsens Hærs familiearbejde, tager derfor udgangspunkt i at danne netværk blandt familierne.

En vej ud af isolationen

Første skridt på vejen til at skabe et netværk, er at genskabe troen på sig selv. En del af den tro bliver genskabt, når familierne møder andre familier, med samme udfordringer. Når børn møder andre børn, der fx heller aldrig har været ude at rejse, eller været en tur i Tivoli.

– Hvis du går ud i verden og fortæller, hvad jeg har oplevet de sidste år, så ryster de på hovedet og tænker: ‘Hun er gak i hovedet, for sådan er det jo ikke i Danmark’, men så kommer jeg her og fortæller, hvordan jeg har sloges, og så siger de andre: ‘Det kender jeg godt’, og så får man hjælp.

Sådan forklarede en mor, der har deltaget i Frelsens Hærs familiearbejde. Et arbejde, der er blevet evalueret af SPUK – Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter. I rapporten skrev konsulenterne fra SPUK blandt andet:

– Før man sidder der, møder familierne, hører historierne og får hverdagsbillederne på deres virkelighed. Før man ser menneskerne bag alle begreberne; kaosfamilie, fattige familier, socialgruppe 4 og 5 og familier på kanten af samfundet, så kan det være svært at forstå, hvor store sociale problemer, der er tale om, og hvor fattig man faktisk kan være – også i Danmark […] Det vurderes, at Frelsens Hærs familiekonsulenters familiearbejde retter sig mod en gruppe, som i mange andre henseender er overset. Frelsens Hærs familiearbejde hjælper dem, der falder udenfor kategori.

En hånd at holde gennem systemet

Det er Frelsens Hærs familiekonsulenter, der organiserer tilbuddene i familiearbejdet. Samlet forsøger de at give familierne et pusterum, praktisk hjælp og motivation til selv at forsøge at skabe varige forandringer.

Familiekonsulenterne kan også inddrages i et samarbejde med det offentlige. De beslutninger,  kommunernes sagsbehandlere træffer, har afgørende betydning for familiernes liv. Fx beslutninger vedrørende anbringelse af børn, boligsituation, ansøgning om aflastningsfamilie, bevilling af psykologsamtaler, hjælp til spilleafvænning eller økonomisk hjælp til lægeordineret medicin, køleskab og meget andet. De sker på baggrund af svære samtaler med kommunen, hvor det som berørt borger kan være rart med en hånd at holde i og et eksta sæt ører at lytte med.

Varige forandringer

Flere udsatte familier har gennem Frelsens Hærs familiearbejde heldigvis fundet styrken til at ændre deres livssituation. Det kan være alt fra påbegyndelse af uddannelse, håndtering af mindre problemer, mobning m.m. til at blive i stand til at stoppe et misbrug.

En undersøgelse fra Oxford Research viste, at 24 procent af familierne, der deltog i et særligt Frelsens Hær projekt støttet af Veluxfonden, kom i job eller under uddannelse gennem det fireårige projekt. Det er et imponerende høj succesrate, der ikke kun gavner samfundet men i høj grad også familierne.

Frelsens Hær Nørrebro

På Nørrebro tilbydes nydanske kvinder et fællesskab med etnisk danske kvinder.

Kvindegruppen mødes hver onsdag fra kl. 10.00-13.00.

De tager på ture til museer, foreninger, ud i naturen, laver gymnastik og danser, øver det danske sprog i sprogværkstedet, laver mad, besøger hinanden og meget mere.

Hver anden torsdag (i lige uger) har vi familiecafé kl. 16.30 – 19.00.

 

Frelsens Hær Sønderborg

I Sønderborg har et projekt støtte af Velux-fonden kaldet Spiregruppen.

Spiregruppen består af familier, som ønsker hjælp med de ekstra udfordringer i hverdagen. Det kan være alt fra jobsøgning til lektiehjælp.

Hver familie tilknyttes en mentor, som kan hjælpe familien med deres udfordringer, og indbyrdes skabes der en positiv relation. Mentoren rekruteres af vores mentorkoordinator. Desuden får man hjemmebesøg og personlige samtaler med familiekonsulenten.

Spiregruppen mødes hver mandag fra kl. 15.45 til 17.45.

 

Åbningstider

Tirsdag kl. 10:00-15:00

Frelsens Hær Aarhus

Tilbyder: familieværksted, voksencafé og hjemmebesøg.

Samles både Tirsdage og Onsdage. Tirsdag formiddag er der åbent for alle kvinder i tidsrummet 10.00 – 12.00 i Kvindecaféen. Onsdag er deltagelse i en familiegruppe kun efter aftale.

 

Frelsens Hær Nakskov

Et familieværdsted er et sted, hvor familier kan komme sammen med deres børn. Man mødes normalt en gang hver anden uge – som regel sidst på eftermiddagen, hvor man først hygger sig sammen, drikker kaffe, te eller saft og får måske lidt frugt. Herefter samles de voksne i en gruppe for sig, mens andre leger og laver forskellige aktiviteter med børnene, og man slutter med at spise sammen.

I gruppesamtalen er det tanken, at de voksne kan tale sammen om de små og store vanskeligheder, de støder på i dagligdagen. Det kan været noget om lommepenge til børnene, børnenes skole eller spørgsmålet om, hvornår børnene skal være hjemme om aftenen. Det kan være problemer på arbejdspladsen eller med kommunen – eller det kan være helt praktiske opgaver.