Om Indsamlinger

Indsamlingsmåde
Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.frelsenshaerdk.fhdev.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål
De indsamlede midler anvendes til fordel for Frelsens Hærs arbejde i Danmark. Herunder det generelle arbejde, julehjælp, feriehjælp og i særlige tilfælde til Frelsens Hærs arbejde i udlandet.