Legatansøgning

Frelsens Hær kan i særlige tilfælde være behjælpelig med et legat til nogle helt specifikke formål.

Der er åbent for ansøgninger i en begrænset periode fra februar – maj samt september – oktober.

I november kan der søges julehjælp på www.FHjulehjaelp.dk. Julehjælpen uddeles i december.

Man kan kun søge om hjælp til følgende formål:

  • Trussel om udsættelse af bolig (skal være dokumenteret og forklaret)
  • Tandlægereginger, efter indhentning af overslag og evt. afvisning fra kommunen. (Vi giver ikke til “kroner”/proteser)
  • Indbo mv til hjemløse, som får tilbudt lejlighed.
  • Akut alvorlig sygdom(dokumenteret)
  • Akut arbejdsløshed uden dagpenge (dokumenteret)
  • Akut skilsmisse, vold og flytning til krisecenter

Tildelte legater indsættes på NEM konto, og vores ekspedtionstid er ca. 14-28 hverdage.

 
Udfyld legatansøgningen her: