Sociale viceværter for ukrainske flygtninge

Af Levi Giversen

Siden efteråret har ildsjælene Benny Jørgensen og Conny Frederiksen bidraget med både liv og glade dage blandt ukrainske flygtninge på Frelsens Hærs lejrsted, Baggersminde.

Sidste efterår kom Conny Frederiksen en dag hjem og spurgte sin bedre halvdel, Benny Jørgensen, om han kunne tænke sig at flytte til Amager. Med bopæl på Lolland var det et lidt pudsigt spørgsmål. Men Benny sagde uden videre ja, for bag spørgsmålet lå et drømmejob, han ikke kunne sige nej til.

Siden 1. november 2022 har den førtidspensionerede klejnsmed således været deltidsansat som vicevært på Frelsens Hærs lejrcenter, Baggersmindelejren ved Dragør på Amager. Eller… vicevært er i hvert fald hans primære kasket.

I virkeligheden udgør vedligehold af de skagensrøde træpavilloner og naturskønne lejrfaciliteter kun en del af den funktion, han med base i lejrens tjenestebolig frivilligt har påtaget sig, ligesom de berammede tre daglige arbejdstimer slet ikke slår til.

– Det gør ikke noget. Jeg nyder at være her og tæller ikke timer. Jeg har sagt til beboerne, at de endelig må komme, hvis der er noget. Og det gør de, smiler den 55-årige ‘handyman’, som på blot tre måneder har ageret både eventmager, chauffør og jordemoder – ved siden af sit formelle job. En tilgang og passion, der ligeledes gælder for Conny, når hun har weekend og gør sin ankomst fra sit mangeårige virke som familiekonsulent og værestedsleder hos Frelsens Hær i Nakskov.

 

 

Kan snakke med alt og alle
Begge har et stort hjerte for mennesker, som er ramt af livets udfordringer, hvilket på en særlig måde gælder Baggersminde-lejrens nuværende beboere, nemlig 23 ukrainske familier, der har måttet flygte til Danmark fra krigen i hjemlandet.

De i alt cirka 40 ukrainere har boet på lejren siden sidste sommer og har her skullet lære at begå sig i det danske samfund, forholde sig til en ny kultur og et nyt sprog – og med langt til familie og venner i et krigshærget hjemland.

– I den situation betyder det meget at have nogen, man kan betro sig til og spørge om hjælp. Jeg er her jo ikke selv så meget i dagligdagen, men det er Benny, og han er sådan en troldbasse, der kan snakke med alt og alle. Det har de fundet ud af, og det er fantastisk at se, hvor hurtigt de er blevet fortrolige med ham, bemærker Conny.

En mere dækkende jobtitel for parret kunne således være ‘sociale viceværter’ for en sammensat gruppe af primært mødre, børn og modne mænd, hvis skæbne er uvis og usikker.

I denne måned runder den russiske invasion i Ukraine således et år. Ingen ved, hvor længe krigen vil vare, men Benny og Conny har forpligtet sig i minimum to år.

Dette flugter også med den aftale, der er indgået mellem Frelsens Hær og Dragør Kommune, der ikke selv råder over egnede boliger til flygtninge – men ser mange positive perspektiver i en fælles indsats.

Mens kommunen således tager hånd om det juridiske og økonomiske, bistår Frelsens Hær med social støtte og praktisk hjælp.

 

Arrangerede fælles events i december
Selvom det sidste ganske vist ikke formelt indgår i Bennys jobbeskrivelse, føler han, at han er landet på den helt rette hylde i omgivelser, han kender godt fra tidligere. Han og Conny har således tilbragt talrige ophold på stedet, hvor hun som familiekonsulent har afholdt mange familielejre, mens han har hjulpet til med madlavning og andre praktiske ting.

– At bo fast i en lejr er dog en lidt anderledes oplevelse. Selvom det minder om et bofællesskab, har beboerne jo deres private liv, hvor de fleste går på arbejde, og børnene går i skole eller daginstitution. Alligevel mødes de meget på kryds og tværs, og vi har også et par gange arrangeret fælles events for dem, fortæller parret.

I december indbød de således en søndag til adventshygge, hvor der blev serveret kakao og æbleskiver, mens der blev klippeklistret og pyntet juletræ.

Sammen med endnu en ildsjæl, Elsebeth Jakshøj fra Frelsens Hærs botilbud Hørhuset, blev beboerne ugen efter inviteret på udflugt med mulighed for ridetur, efterfulgt af æbleskiver og risengrød, tilberedt over bål.

 

 

– Til det første arrangement var der først 25 tilmeldte, men der endte med at være 34 deltagere, smiler Conny, der oplever, at det har betydning, at man foretager sig noget aktivt sammen med dem – hvor sprogbarrieren ikke er en hindring.

– Derfor fandt jeg også nogle spil, hvor sproget ikke spiller så stor en rolle, for eksempel ‘Klodsmajor’, som jo bare handler om at stable klodser. Her kunne både børn og morfædre være med, og på den måde kom vi lidt tættere på hinanden, tilføjer hun.

 

Planer om fælles morgenmad
I det nye år har parret planer om at følge op med et tilbud om fælles morgenmad en søndag om måneden, hvilket både er realistisk i forhold til ukrainernes behov og Connys mulighed for at være med – idet hun på hverdage fortsat vil være i Nakskov.

– Weekenden er et nødvendigt pusterum, men jeg vil rigtig gerne bruge en weekend om måneden på sådan en komsammen, siger Conny, der ligeledes håber, at kontakten til de nye naboer vil øges i takt med, at foråret og solen lokker folk udenfor.

Samtidig røber hun, at pensionsalderen nærmer sig, hvorfor hun forventer at kunne engagere sig endnu mere, når hun ved årets udgang ikke længere behøver pendle mellem hovedstaden og sydhavsøerne.

For den indfødte nakskovit vil kompasset dog altid vende mod syd til venner og familie på Lolland. Det samme gælder de mange mennesker, hun gennem sit arbejde blandt socialt udsatte familier i både Nykøbing og Nakskov fortsat har stærke bånd til, hvilket har givet hende tilnavnet ‘mor til mange’.

– Efter 20 år kender jeg både mødrene, deres børn og børnebørn. Nogle, fordi deres situation er fastlåst, andre fordi de ikke har nogen, der er tættere på, når problemerne bliver store, de skal til en samtale, bliver indlagt eller skal føde.

Det sidste har hun oplevet tre gange og kalder det et privilegium ved én af gangene at have fået mulighed for at klippe navlestrengen.

 

Bistand ved barnefødsel på cv’et
En lignende rolle håber parret at kunne spille blandt Baggersmindes ukrainske beboere, og efter blot tre måneder tyder meget på, at det allerede er tilfældet. I den forbindelse kan Benny i øvrigt også skrive bistand ved barnefødsel på cv’et.

Han fortæller således, at et ægtepar på lejren en tidlig morgen sidst i januar bankede på hans dør. Klokken var 4.30, og kvinden skulle føde. Få minutter senere kørte han derfor afsted med de vordende forældre med kurs mod Herlev Hospital. Det ville barnet imidlertid ikke vente på.

– Pludselig kom der en usædvanlig lyd omme fra bagsædet, og da jeg kiggede, var barnet født. Heldigvis holdt vi for rødt lys, for den lille havde fået navlestrengen rundt om halsen, så jeg skyndte mig ud og hjalp med at løsne op, hvorefter der heldigvis kom et ordentligt vræl, fortæller han.

Resten af turen foregik planmæssigt, selvom det ved ankomsten til fødeafdelingen tog lidt tid at få forklaret personalet, at familieforøgelsen allerede havde fundet sted undervejs – men at de tre passagerer ude i bilen gerne ville indenfor i varmen.
At hjælpe et nyt liv til verden er selvsagt et højdepunkt. Men den nye hverdag som ‘altmuligmand’ i et dansk-ukrainsk lejrfællesskab rummer i sig selv så stor glæde og livskvalitet, at han kalder det et drømmejob – også det, der ikke indgår i jobbeskrivelsen.

– Bare det at kunne give et lift til sygehuset eller supermarkedet, give en praktisk håndsrækning eller lidt tolkebistand gør en stor forskel, forklarer den sociale vicevært, der en aften blev budt på varm suppe, fordi han om morgenen med sine startkabler havde hjulpet en af beboerne med at starte bilen, så han kunne komme på job.

– Det er et meget alsidigt job, hvor man modtager mange kram og stor taknemmelighed. Jeg nyder det og kunne umiddelbart forestille mig at blive her resten af livet, smiler han, mens Conny nikker.

Hjælp Ukraine

  • Den 24. februar er det et år siden, Rusland invaderede Ukraine. En krig, som har kostet talrige menneskeliv og sendt millioner på flugt fra deres hjem – til blandt andet Danmark.
  • Du kan også hjælpe krigens ofre. Frelsens Hær samler ind til hjælp for ofrene for krigen i Ukraine.
  • Det er muligt at støtte arbejdet via MobilePay 625 969, via netbank reg.: 4183 konto: 10120551 eller online på www.frelsenshaerdk.fhdev.dk/ukraine

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.