Børn og Unge

Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde tilbyder børn og unge aktiviteter, der har til formål at skabe positive fællesskaber gennem kristendommen.

Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde (FHB&U) har lokale børne- & ungdomstilbud i flere byer landet over – helt fra Frederikshavn til Sønderborg og fra Helsingør til Nakskov. Det er forskelligt fra by til by, hvilke aktiviteter der findes, men fælles for alle aktiviteter er, at de drives af engagerede unge og voksne, som ønsker at skabe et trygt og sundt miljø for børnene og deres familier.

Derudover arrangerer FHB&U hvert år forskellige typer lejre for børn og unge mellem 7-29 år. Der udbydes f.eks. sportslejr, bibellejr og landslejr samt julefrokoster og diverse events.

Se meget mere på FHB&Us egen hjemmeside eller Facebookside.

Medlemskab

FHB&U er medlem af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), som hvert år uddeler mere end 130 millioner kr. til diverse foreninger, der laver børne og ungdomsarbejde. Det er bl.a. via DUF-midler, at FHB&U financierer sit børne- og ungdomsarbejde. Det koster 75. kr. at blive medlem af FHB&U, og et medlemskab giver adgang til at deltage på lejre, events mm.

Formål

FHB&Us formål er på landsplan at drive børne- og ungdomsarbejde på kristent grundlag efter Frelsens Hærs principper.

Vi ønsker at skabe positive fællesskaber for børn og unge:

  • Hvor kristendommen, og det at tro på Gud, kan opleves på en inspirerende måde, dog uden nogen form for manipulation
  • Hvor det er tilladt at være sig selv, og der er plads til alle
  • Som giver mening i forhold til deres hverdag
  • Som styrker deres sociale kompetencer
  • Hvor voksenkontakt opleves som noget positivt